Interesne dejavnosti

 
NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR
Košarka, dečki 6. – 9. r. Miro Kalezič 6., 7., 8. in 9. r. Ponedeljek, 13.50 -15.30 70
Mladi planinci 5.–9. r. Leonida Gavez Šerbinek 5.–9. r. Po dogovoru 30
Zgodovinski krožek Leonida Gavez Šerbinek 6. ̶ 9. r.  Po dogovoru 30
Vrstniška mediacija Zdenka Roškarič Duh 8. r. Po dogovoru 25
Vrstniška mediacija Vesna Jelen Godunc 9. r. Po dogovoru 25
Erasmus+ Špela Mesarič 6. ̶ 9. r. Po dogovoru 30
Mladi planinci 1.–4. r. Helena Jus Silič 1.–4. r. Po dogovoru 30
Matematični krožek Helena Jus Silič 6.-9. razred Po dogovoru 40
Od ideje do izdelka, SPIRIT Darja Majhenič 4. in 5. r Sreda,13.00 ̶ 14.40 70
Vesela šola Darja Nerat 4.,5. r. (Dobrovce) Po dogovoru 15
Biološki krožek Marjetka Breznik 8., 9. r. Po dogovoru 10
Kresnička Marjetka Breznik 6.,7. r. Po dogovoru 10
Kresnička Nataša Bukovšek Kosi 4.,5. r. (matična in Dobrovce) Po dogovoru 15
Recitacijski krožek Alenka Primec 2. ̶ 5. r. Po dogovoru 15
Vrtiljak znanja Alenka Primec 2. r. Po dogovoru 15
Miklavška kuhalnica Leandra Mernik 5. ̶ 8. r. Po dogovoru 20
Bodimo vedoželjni Simona Kocbek 3.r Po dogovoru 25
Kemijski krožek Leandra Mernik 8., 9. r. Po dogovoru 30
Košarka Rok Ozmec 1. – 4. . r Po dogovoru 70
Geografski krožek Janja Draškovič 6.–9. r. Po dogovoru 30
Učimo se učiti Andreja Rinc Urošević 3. r. Po dogovoru 20
Učimo se učiti Bojana Jukić 5.r. Po dogovoru 15
Učimo se učiti Živa Krajnc 6.r. Po dogovoru 20
Bralni svet Dušanka Kopše 1.-5.r (Dobrovce) Petek, 12.10-12.55 35
Mi smo raziskovalci Dušanka Kopše 3.r Po dogovoru 15
Pravljični krožek Petra Krašna 1. r Četrtek 13.00-13.45 30
Razredni vrtiljak Barbara Ajdinović 2.r Po dogovoru 15
Razredni vrtiljak Ana Šoba 2.r Po dogovoru 15
Razredni vrtiljak Saša Stanković 2.r Po dogovoru 15
Zvedavčki Ksenija Detiček 1.r Po dogovoru 15
Za bistre glave Simona Žitnik 3.r Po dogovoru 15
Razredni vrtiljak Sonja Feguš 1.r Po dogovoru 15
Miselni orehi Jerneja Malec 1.r Po dogovoru 15
Kolesarstvo

Irena Kos

Darja Majhenič

Blanka Širovnik

5.a,b,c September in po dogovoru 3 x 25
Bralnica Katarina Germšek 6.‒9. r. Po dogovoru 15
Turistični krožek Janja Draškovič 6.-9.r. Po dogovoru 17
Turizmu pomaga lastna glava Jasmina Karakaš 6.-9.r. Po dogovoru 17
Karierna orientacija Vesna Jelen Godunc 8. 9. r Po dogovoru 25
Pokaži kaj znaš, Predstavim se, Origami, Kviz… Učitelji spremljevalci v šoli v naravi 3.r, 5.r., 7.r V času izvajanja šole v naravi 150
Tečaj nemškega jezika 1.b Dolora Klasinc 1.b Čet., 12.10-12.55 35
Šolski parlament Živa Krajnc 7.,.8., 9.r. Po dogovoru 10

 

 
 
 
 
Dostopnost