Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Število razpoložljivih ur je 2204.

Interesne dejavnosti – po realizaciji

NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO
Košarka, dečki 6. ̶ 9. r. Miro Kalezič 6. ̶ 9. r. Ponedeljek, 13.50 ̶ 15.30 70
Mladi planinci 5.–9. r. Leonida Gavez Šerbinek 5.–9. r. Po dogovoru 30
Zgodovinski krožek Leonida Gavez Šerbinek 6. ̶ 9. r.  Po dogovoru 30
Vrstniška mediacija Zdenka Roškarič Duh 8. r. Po dogovoru 25
Vrstniška mediacija Vesna Jelen Godunc 9. r. Po dogovoru 25
Erasmus+ Špela Mesarič 6. ̶ 9. r. Po dogovoru 30
Mladi planinci 1.–4. r. Helena Jus Silič 1.–4. r. Po dogovoru 30
Od ideje do izdelka Darja Majhenič 3. in 5. r Ponedeljek,13.00 ̶ 14.40 70
Vesela šola Darja Nerat

4.,5. r.

(Dobrovce)

Po dogovoru 15
Berem in ustvarjam Lidija Vinter 5.r Po dogovoru 12
Biološki krožek Marjetka Breznik 8., 9. r. Po dogovoru 10
Kresnička Marjetka Breznik 6.,7. r. Po dogovoru 10
Kresnička Nataša Bukovšek Kosi

4.,5. r.

(matična in Dobrovce)

Po dogovoru 20
Recitacijski krožek Alenka Primec 2. ̶ 5. r. Po dogovoru 15
Vrtiljak znanja Alenka Primec 1. r. Po dogovoru 15
Miklavška kuhalnica Leandra Mernik 5. ̶ 8. r. Po dogovoru 20
Bodimo vedoželjni Simona Kocbek 3.r Po dogovoru 15
Kemijski krožek Leandra Mernik 8., 9. r. Po dogovoru 30
Košarka Rok Ozmec 5- 9. r Po dogovoru 70
Matematični krožek Nevenka Gselman 6.–9. r. Februar ̶ april 30
Logika Lilijana Zdunič 6.–9. r. September ̶ november 30
Geografski krožek Janja Draškovič 6.–9. r. Po dogovoru 30
Učimo se učiti Andreja Rinc Urošević, Asja Ertl, Zdenka Roškarič Duh,  Vesna Jelen Godunc, Živa Krajnc, Katarina Germšek 3.–8. r. Po dogovoru 100
Bralni svet Dušanka Kopše 1.-5.r (Dobrovce) Četrtek, 13.00-13.45 35
Mi smo raziskovalci Dušanka Kopše 3.r Po dogovoru 15
OPZ 1 Nuša Vajs 1. r., 2. r. Četrtek,13.30-14.15 35

OPZ 2

OPZD1( Dobrovce)

OPZD2 ( DOBROVCE)

Nuša Vajs

Nuša Vajs

Nuša Vajs

3. r.,4. r.

1. r., 2. r.

3., 4., 5. r.

torek, 13.30–14.15

Ponedeljek,14.20-15.05

Ponedeljek, 13.30-14.15

35

35

35

MPZ Nuša Vajs 5.–9. r.

Ponedeljek ( 6. r.), 7.30–8.15

Torek (7. r. ), 7.30–8.15

Sreda ( 8. 9 r.),7.30–8.15

Četrtek (5. r.), 7.30–8.15

Petek (8. r. ) 7.30–8.15

 

 

140

Pravljični krožek Petra Krašna

1. r.

2. r.

Torek7.20–8.05

Sreda7.20–8.05

20

15

Zvedavčki Ksenija Detiček 2.r Po dogovoru

 

15

Za bistre glave Simona Žitnik 2.r Po dogovoru

15

 

Razredni vrtiljak Sonja Feguš 2.r Po dogovoru 15