Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.sola-miklavz.si  v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.Izjava o dostopnostiTa izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.sola-miklavz.si.Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
  • omogočeno je ustavljanje premikov,
  • omogočeno je podčrtovanje povezav,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.sola-miklavz.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.sola-miklavz.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami in različne grafike.

Priprava izjave o dostopnosti

  • Ta izjava je bila pripravljena 14. aprila 2023 na podlagi samoocene.
  • Izjava je bila nazadnje pregledana 14. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.sola-miklavz.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@sola-miklavz.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:  gp.uiv@gov.si.