SEPTEMBER

 • začetek pouka
 • sprejem prvošolcev
 • objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • dve pedagoški konferenci
 • zdravniški pregled, 8. a, b, c
 • plavalni tečaj (bazeni Ruše), 4. a, b, c
 • roditeljski sestanek Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • roditeljski sestanek Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • Svet staršev
 • TD in KD, obisk Ljubljane (Hiša eksperimentov, NUK, Šolski muzej), 8. a, b, c
 • teden dejavnosti ob pouku, 1.–9. r.
 • Svet zavoda
 • Evropski teden mobilnosti (22. 9. 2021 kolesarjenje)
 • ŠD: kolesarjenje, 7. a, b, c
 • ŠD: kolesarjenje, 8. a, b, c
 • ŠD: kolesarjenje, 9. a, b, c
 • Evropski športni dan, 8. in 9. r.
 • Evropski športni dan, 6. in 7. r.
 • šolsko tekmovanje iz Logike
 • KD: Mednarodni projekt Pozdrav ptic miru, 1. VIO
 • KD: Prometna zagata in varne poti v okolici šole, 1. VIO

OKTOBER

 • 4.–8. 10. 2021, Teden otroka
 • 4.–8. 10. 2021, ŠVN – CŠOD Kranjska Gora in CŠOD Bohinj, 5. r.
 • Celeia – Cilli – Celje, 8. in 9. r. nadarjeni
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • pedagoška konferenca
 • TD: Hiška iz kartona, 4. r.
 • sprejem učencev 1. razreda v Šolsko skupnost po razredih
 • ND: Življenjska okolja, 3. r.
 • ND: Pozdrav jeseni, 1. r.
 • ND: Jesen, 2. r.
 • Mali simpozij, 2. c-razred
 • zaključek dejavnosti projekta Tedni vseživljenjskega učenja 2021
 • izobraževanje, dr. Jernej Šoštar: “Kako ohraniti avtonomnost, strokovnost in samozavest učitelja v odnosu do staršev?”
 • ID: Pozdravljene lutke, 1. r.
 • ID: Pozdravljene lutke, 2. b, c, d
 • ID: Pozdravljene lutke, 2. a, 3. r.
 • regijsko tekmovanje iz znanja logike
 • KD: SNG Maribor, 7. r.
 • šolsko tekmovanje iz biologije – Proteus
 • KD: SNG Maribor, 8. r.
 • 22.10. 2021, Komemoracija, ob 11.00 v Dobrovcah, ob 12.15 v Miklavžu
 • 25.–28. 10. 2021, športni program “Hura, prosti čas”, od 8.00–12.00

NOVEMBER

 • 1.–5. 11. 2021, Erasmus+ srečanje v Romuniji, projekt BTL –  udeležba na daljavo
 • zdravniški pregled, 6. a, b, c
 • državno tekmovanje iz znanja logike
 • šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, 1.–9. r.
 • šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. in 9. r.
 • pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • informativni sestanek za strokovne delavce (prek MS Teams)
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • 1. starševski večer, ob 17.00, dr. Nina Ana Jäger
 • 12. 11. 2021, izredna seja Sveta staršev
 • šolsko tekmovanje s področja geografije
 • šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika, 8. in 9. r.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • ND: Zdravo življenje, 1.–3. r.
 • 22.–26. 11. 2021, projekt Uporabi roko, ne pesti
 • pedagoška konferenca
 • Center eksperimentov Maribor, MD8 in nadarjeni 8. r.
 • TD: Izdelava izdelkov za praznično vzdušje, 1.–9. r.

DECEMBER

 • državno tekmovanje iz biologije – Proteus
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • virtualna Čarobna vas in pogovorne ure Miklavž in Dobrovce, 1.–5. r. (prek MS Teams)
 • virtualna Čarobna vas in pogovorne ure Miklavž, 6.–9. r. (prek MS Teams)
 • informativni sestanek za strokovne delavce
 • šolsko tekmovanje iz zgodovine
 • Svet zavoda
 • šolsko tekmovanje iz astronomije
 • območno šolsko tekmovanje iz slovenščine
 • LGM predstava Strahovito, 2. a, b, c, d, 3. a, b, c
 • LGM predstava Drobtine iz mišje doline, 1. a, b, c, d
 • projekt Erasmus+, od 10. do 17. 12. 2021
 • proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti