Projekt POGUM

 

Naša šola se je v šolskem letu 2018/2019 vključila v petletni evropski projekt Pogum in je ena izmed implementacijskih šol, ki poskuša konceptualizirati kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Projekt, ki zajema obdobje 2017–2022, je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« bomo spodbujali način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovni šoli kot zmožnost razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Ključni cilji projekta so:

– razviti, preizkušati, spremljati, ovrednotiti in izvajati celoviti model podjetnosti v osnovni šoli ter tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem,

– omogočiti način razmišljanja mladih, da bodo delovali proaktivno, samoiniciativno, z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja, kar naj bi prispevalo k uspešnemu učenju karierne orientacije,

– opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Cilje bomo dosegali s pomočjo oblikovanega konceptualnega modela kompetence podjetnosti, ki ga sestavljajo tri področja (ZAMISLI in PRILOŽNOSTI, VIRI, K DEJANJEM) s po petimi kompetencami:

V okviru projekta bo potekalo tudi povezovanje šole z okoljem – Šola kot središče skupnosti.

S svojim delovanjem bomo vzpodbujali in razvijali:

  • naraščanje zavesti, da je šola nekaj nujno potrebnega in nepogrešljivega za kraj,
  • medgeneracijsko sodelovanje šole z lokalnimi društvi in podjetji,
  • sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji dogodkov,
  • razvijanje sposobnosti opaziti osebe v stiski in pripravljenosti pomagati (v družini, okolju in med vrstniki),
  • omogočiti izmenjavo znanj in dobrin v prostorih šole,
  • vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami,
  • razvijati elemente skrbi zase, za druge in za okolje.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Spletna stran projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo:

https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

 
 
 

#To sem jaz

 

Eladina

 

365 dni telovadimo vsi

 

Eduroam

 

Prijava za urednike spletne strani

AAI Prijava

 
 
 
Dostopnost