Organizacija pouka

 

zvonecZačetek pouka v rednih oddelkih je ob 8.20, začetek dopolnilnega in dodatnega pouka, nekaterih izbirnih predmetov ter interesnih dejavnosti pa ob 7.30.

URA OD–DO ODMOR
Predura 7.30–8.15 5 min
1. 8.20–9.05 5 min
2. 9.10–9.55 5 min
Odmor za malico 9.55–10.25 30 min
3. 10.30–11.15 5 min
4. 11.20–12.05 5 min
Kosilo med 12.15 in 14.00  
5. 12.10–12. 55 5 min
6. 13.00–13.45 5 min
7. 13.55–14.40 5 min
8. 14.45–15.30 5 min
9. 15.35–16.20 5 min

Jutranje varstvo poteka od 6.20 do 8.15.

 

Začetek malice je fleksibilen glede na obliko pouka, kar je razvidno iz dnevne priprave učitelja.

Začetek izbirnih predmetov je ob 13.00, brez odmorov kot strnjena oblika pouka do 15.30.

 
 
 
 
Dostopnost