Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • potrjujejo delovne zvezke,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o Letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v Svet zavoda,
 • opravlja druge naloge, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

RAZRED IME IN PRIIMEK
1. a VALENTINA ŠVAJGER
1. b MARJA VEIT VISENJAK
1. c MAJA KRIVEC
2. a DAMJANA OMAHNA
2. b GOZNIKAR JERNEJ
2. c PETRA LEŠNIK SOČE
2. d EVA BARBARA VILČNIK
3. a KVERH DEA
3. b DANIELA PODGORNIK PEKIČ
3. c BARBARA OZBIČ KIRIJAKOPULOS
3. d MARKO SIMONA
4. a SAGADIN PONUDIČ JANJA
4. b ŠTRAMCAR VALERIJA
4. c LIPOVEC TINA
5. a TINA FIC
5. b BARBARIČ MATEJA
5. c KERMAVC TAMARA
6. a ADELA ČOLNIK
6. b SENEKOVIČ LORA
6. c MAJA KOKOT ČUČEK
6. d ALEŠ KOLŠEK
7. a ROZMAN JANJA
7. b REGENT MATEJ
7. c VEZJAK ANDREJA
8. a KOLŠEK VANJA
8. b SANJA SLATINEK KUZMA
8. c RADISLAV ROMAN
9. a TINA LOVRENČEC
9. b MIRJANA VAZZAZ FERČEC
9. c STANISLAV PETEK

 

PLAN SESTANKOV SVETA STARŠEV 2022/2023:

 • 21. 9. 2022, ob 17.00
 • 20. 12. 2022, ob 17.00
 • 23. 2. 2023, ob 17.00
 • 25. 5. 2023, ob 16.30
 • 20. 6. 2023, ob 17.00

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2022/2023:

ZAPISNIKI SESTANKOV SVETA STARŠEV 2021/2022:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV:

 
 
 
 
Dostopnost