Zaposleni

 
PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
MIHALIČ MALI, Dušanka Ravnateljica
TRSTENJAK, Zvonko 1. pomočnik ravnateljice
dr. GERMŠEK, Katarina 2. pomočnica ravnateljice

 

STROKOVNI DELAVCI

  PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
1. ADAM, Nina Predmetni učitelj SLJ
2. ADORJAN, Gregor Učitelj športa
3. AJDINOVIČ, Barbara Učitelj razrednega pouka
4. BAČNIK, Matija Učitelj OPB, DSP, izbirni predmeti
5. BREZNIK, Marjetka Predmetni učitelj BIO, NAR
6. BUKOVŠEK KOSI, Nataša Učitelj razrednega pouka
7. DETIČEK, Ksenija Učitelj razrednega pouka
8. DRAŠKOVIČ, Janja Predmetni učitelj GEO
9. ERTL, Asja Učitelj DSP, OPB in JUV
10. FEGUŠ, Sonja Učitelj razrednega pouka
11. GAVEZ ŠERBINEK, Leonida Predmetni učitelj ZGO
12. GÖNTER Valerija Učitelj LUM
13. GRAŠIČ, Edita Učitelj razrednega pouka
14. GSELMAN, Nevenka Predmetni učitelj MAT
15. JELEN GODUNC, Vesna Svetovalna delavka
16. JÖBSTL, Jyoti Predmetni učitelj TJA
17. JUKIĆ, Bojana Svetovalna delavka, JUV
18. JUS SILIČ, Helena Predmetni učitelj MAT
19. KARAKAŠ, Jasmina Predmetni učitelj TJA, učitelj zgodnjega učenja TJA
20. KALEZIČ, Miroslav Predmetni učitelj ŠPO
21. KLASINC, Dolora Poučevanje v oddelkih OPB, tečaj nemškega jezika, učna pomoč
22. KLEP, Marjetka Predmetni učitelj ŠPO
23. KOCBEK, Simona Učitelj razrednega pouka
24. KOLANDER, Andreja Predmetni učitelj ŠPO
25. KOPŠE, Dušanka Učitelj razrednega pouka
26. dr. KORITNIK, Ana Predmetni učitelj SLJ
27. KOS, Irena Učitelj razrednega pouka
28. KRAJNC, Živa Svetovalna delavka
29. KRANJC, Tomaž Predmetni učitelj FIZ
30. KRAŠNA, Petra Drugi učitelj v 1. razredu, OPB, JUV
31. LADINEK, Karina Poučevanje v oddelkih OPB, predmetni učitelj GOS
32. LAKETIĆ, Sandra Poučevanje v oddelkih OPB
33. LOVIŠČEK, Metka Knjižničarka
34. MAJHENIČ, Darja Učitelj razrednega pouka
35. MALEC,  Jerneja Učitelj razrednega pouka
36. MERNIK, Leandra Predmetni učitelj KEM
37. MESARIČ, Špela Predmetni učitelj TJA
38. MILJANČIĆ, Leja Poučevanje v OPB
39. NERAT, Darja Učitelj razrednega pouka
40. OZMEC, Rok Predmetni učitelj TIT
41. PAUMAN, Bojana Predmetni učitelj SLJ, pedagoginja
42. PEČNIK, Ines Predmetni učitelj NI 1,2, 3, NIP 4, 5, 6, DKE, tečaj nemškega jezika, TEV, RAD, VE 1
43. PENIČ, Maruška Drugi učitelj v 1. razredu, OPB in JUV
44. PETKO, Marija Drugi učitelj v 1. razredu, OPB in JUV
45. PRIMEC, Alenka Učitelj razrednega pouka
46. RAJBAR, Irena Učitelj OPB
47. RINC UROŠEVIĆ, Andreja Pedagoginja
48. ROŠKARIČ DUH, Zdenka Defektologinja
49. STANKOVIĆ, SAŠA Učitelj razrednega pouka
50. ŠIROVNIK, Blanka Učitelj razrednega pouka
51. ŠOBA, Ana Učitelj razrednega pouka
52. ŠTRUCL, Janja Učitelj razrednega pouka
53. VAJS, Nuša Predmetni učitelj GUM
54. VINTER, Lidija Učitelj OPB
55. ZDUNIČ, Lilijana Predmetni učitelj MAT, FIZ
56. ZOBEC, Katja Predmetni učitelj TJA
57. ŽITNIK, Simona Učitelj razrednega pouka
58. ŽURAN, Matjaž Računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti

 

Gostujoči učitelji, ki dopolnjujejo učno obvezo, so:

  • TIFLOPEDAGOGINJA: Tanja Tajnikar, Tina Ftičar – Center IRIS,
  • PSIHOLOGINJA: Alja Rozman – OŠ Gustava Šiliha,
  • LOGOPEDINJA: Nina Brglez – Center za sluh in govor Maribor.

 

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO E-NASLOV
ADAMIČ, Sabina Tajnik VIZ
BELE, Mojca Čistilka
BREZNIK, Valerija Čistilka
GAJSER, Helena Kuharica
GAJZER, Karmen Čistilka
GOMBOC, Sabina Čistilka
HARC, Mateja Kuharska pomočnica
HARNER, Marija Čistilka
HORVAT, Vojko Hišnik
JURTELA, Tomaž Kuhar
SIMRAJH Lidija Kuhar – dietni
KOŽEL, Anita Računovodja
KRAJNC, Zdenka administrator, knjigovodja
PODGORŠEK, Barbara Kuharica
RUMEŽ, Ljuba Kuharska pomočnica
SIMANIČ, Zoran Hišnik
ŠAFARIĆ, Andreja Kuharska pomočnica
TOPLAK, Hilda Čistilka
VOLMAJER BURJA Mihaela Spremljevalec gibalno oviranih učencev
VOGRIN Stina Spremljevalec gibalno oviranih učencev
ZOBEC, Tanja Čistilka + kuharica
VRANJKOVIĆ, Božana Javna dela /

 

 
 
 
 
Dostopnost