pouk

V šolskem letu 2021/22 je v osnovno šolo vpisanih 645 učencev, od tega 316 dečkov in 329 deklet. Med temi učenci konča šolsko obveznost 62 učencev.

Razred

Št. uč.

(dečki)

Št. uč.

(deklice)

Št. uč.

(SKUPAJ)

Razrednik
1. A 6 10 16 Primec Alenka/Marija Petko
1. B 9 11 20 Ana Šoba / Jukić Bojana (Penič M.)
1. C 9 12 21 Saša Stanković / Krašna Petra
1. D 11 10 21 Barbara Ajdinović/ Kraner Nataša
2. A 10 12 22 Malec Jerneja
2. B 10 13 23 Žitnik Simona
2. C 12 11 23 Detiček Ksenija
2. D 8 13 21 Feguš Sonja
3. A 10 6 16 Dušanka Kopše
3. B 9 10 19 Kocbek Simona
3. C 8 10 18 Grašič Edita
4. A 10 7 17 Nerat Darja
4. B 11 14 25 Bukovšek Kosi Nataša
4. C 14 12 26 Štrucl Janja
5. A 8 14 22 Kos Irena
5. B 12 10 22 Majhenič Darja
5. C 10 13 23 Širovnik Blanka
5. D 13 11 24 Vinter Lidija
6. A 12 11 23 Draškovič Janja
6. B 14 9 23 Ines Pečnik
6. C 11 11 22 Vajs Nuša
7. A 12 12 24 Koritnik Ana
7. B 12 13 25 Zdunič Ljiljana
7. C 10 15 25 Gselman Nevenka
8. A 10 10 20 Jöbstl Jyoti
8. B 12 10 22 Rok Ozmec
8. C 10 11 21 Kolander Andreja
9. A 12 7 19 Zobec Katja
9. B 11 10 21 Gavez Šerbinek, Leonida
9. C 10 11 21 Adam Nina
SKUPAJ 316 329 645

 

Razred

Število prijav v OPB,

matična šola

Število prijav v OPB,

Podružnica

1. 58 16
2. 67 21
3. 35 15
4. 49 15
5. 18 5
SKUPAJ 227 72

 

Razred

Število prijav v JV,

matična šola

Število prijav v JV,

podružnična šola

1. 45 16

1. razred JV spada v razširjeni program.

2., 3., 4. razred  je nadstandardna oblika programa.

 

V oddelkih OPB poučujejo:

  • na matični šoli: Sandra Laketić, Matija Bačnik, Irena Rajbar, Gregor Adorjan, Petra Krašna, Asja Ertl, Nataša Kraner, Karina Ladinek, Blanka Širovnik, Marjetka Klep, Bojana Jukič, Sonja Feguš, Valerija Gonter, Darja Majhenič, Kote Nastja
  • na podružnici: Marija Petko, Dolora Klasinc, Irena Kos, Darja Nerat, Jerneja Malec, Alenka Primec, Leja Miljančić.

 

V oddelkih JV:

  • na matični šoli: Bojana Jukič, Nataša Kraner, Petra Krašna, Asja Ertl;
  • na podružnici: Marija Petko.