• 15. 11. 2021, ob 17.00.
  • 16. 3. 2022, ob 17.00.

Da bi se vezi med šolo in starši še poglobile, bomo pripravili tudi starševski večer z aktualnimi učno-vzgojnimi  vsebinami, ki jih bodo predstavili zunanji sodelavci.