Pevski zbor

 

Na osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju delujejo trije pevski zbori.

Najmlajši je pevski zbor, v katerem prepevajo učenci prvih in drugih razredov. Učenci prepevajo slovenske ljudske in umetne pesmi, otroške izštevanke, igrajo na Orffova glasbila in se ob pesmih učijo preprostih koreografij. Cilj tega zborčka je predvsem razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha in navajanje na zborovsko petje.

Učenci tretjega do četrtega razreda so vključeni v otroški pevski zbor. Pojejo enoglasne slovenske, tuje ljudske pesmi in umetne pesmi slovenskih ter tujih avtorjev. Nastopajo na šolskih in krajevnih prireditvah, redno pa se udeležujejo tudi območnih revij otroških pevskih zborov, ki potekajo v Unionski dvorani v Mariboru.

Učenci od petega do devetega razreda prepevajo v mladinskem pevskem zboru.

Njihov program vsako leto vsebuje od 12 do 15 pesmi, izbirajo pa večinoma dve in triglasne slovenske in tuje ljudske pesmi ter umetne pesmi slovenskih in tujih avtorjev. Svoje petje večkrat obogatijo z raznimi koreografijami.

Mladinski pevski zbor nastopa na šolskih in krajevnih prireditvah, redno se udeležuje območnih revij mladinskih pevskih zborov, ki poteka v Unionski dvorani Maribor.

Vsi trije pevski zbori delujejo pod vodstvom učiteljice glasbe in zborovodkinje Nuše Vajs. Vsako leto organizira in izvede dvodnevno pevsko šolo. Pevke in pevci se v teh dneh intenzivno posvečajo pravilni pevski tehniki, utrjujejo letni program, intenzivno ponavljajo pesmi, ki jih bodo peli na reviji, predvsem pa se med seboj povežejo in začutijo zbor kot celoto.

 

NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO
OPZ 1 Nuša Vajs 1. r., 2. r. Ponedeljek,13.30-14.15 35

OPZ 2

OPZD1( Dobrovce)

OPZD2 (Dobrovce)

Nuša Vajs

Nuša Vajs

Nuša Vajs

3. r.,4. r.

1. r., 2. r.

3., 4., 5. r.

torek,7.30-8.15

četrtek,13.00-13.45

četrtek,13.55-14.40

35

35

35

MPZ Nuša Vajs 5.–9. r.

Ponedeljek ( 8 in 9.r.), 7.30–8.15

Sreda ( 6 in 7 r.), 7.30–8.15

Četrtek (5. r.), 7.30–8.15

Petek (skupna vaja), 7.30–8.15

140

zborovodkinja

Nuša Vajs

 

 
 
 
 
Dostopnost