Šolska svetovalna služba

 

svetovalna

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski pedagoginji: Vesna Jelen Godunc in Živa Krajnc

Med šolanjem otrok postopno prehaja iz obdobja igre v življenje z obveznostmi. Pri tem se srečuje z različnimi dvomi in vprašanji. Ko se zazdi, da se vse rešitve izmikajo, mu skušamo usmeriti pogled in mu poiskati ustrezno pomoč.

Šolska pedagoginja vodi in koordinira preventivno-vzgojna programa Z znanjem proti odvisnosti in SOS za male in velike. Sodeluje v postopku odkrivanja nadarjenih učencev, svetuje  učencem z vzgojnimi, disciplinskimi, razvojnimi, osebnimi in socialnimi posebnostmi. Načrtuje, koordinira in izvaja vpis v 1. razred ter sprejem otrok v šolo. Skrbi za karierno orientacijo in vodi vpis v srednje šole. Spremlja novosti šolskega programa in sodeluje z zunanjimi institucijami. Vključuje se v iskanje možnih oblik podpore in pomoči družinam v socialno-ekonomski stiski, nudi pomoč učencem Romom in učencem tujcem. Z učitelji sodeluje pri pripravi in izvedbi roditeljskih sestankov, spremlja učni napredek učencev in jih seznanja z metodami in tehnikami uspešnega učenja. Je mentorica skupnosti učencev šole, šolskega parlamenta in vrstniških mediatorjev.

 
 
 
 
Dostopnost