Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

 

Nacionalno preverjanje znanja je obvezna oblika preverjanja znanja za učence 6. in 9. razreda in poteka v mesecu maju.

Po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega strokovnega organa v mesecu septembru določi minister. V šolskem letu 2022/23 je za tretji predmet preverjanja v 9. razredu določen predmet glasbena umetnost.

Dosežki učencev na Nacionalnem preverjanju znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Dosežek pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu ni v funkciji združevanja ocen ter tako ne vpliva na oceno posameznih predmetov v 9. razredu in na zaključevanje osnovne šole. Rezultati, doseženi na Nacionalnem preverjanju znanja, predstavljajo le eno od informacij, ki je učencu, staršem in učiteljem ob koncu določenega vzgojno-izobraževalnega obdobja v pomoč pri sledenju otrokovega razvoja. Ti rezultati učenca starše in učitelje obveščajo o dosežkih otrok v primerjavi s povprečnimi dosežki otrok v državi.

Za organizacijo in potek nacionalnega preverjanja znanja je odgovorna ravnateljica Dušanka Mihalič Mali. Njena namestnica je za 9. razrede Vesna Jelen Godunc, za 6. razrede Asja Ertl/Živa Krajnc. Šolski administrator za program orka in e-banko nalog, ter pomočnik za e-vrednotenje je Matjaž Žuran.

 

 
 
 
 
Dostopnost