Redno spremljanje učnega in socialnega razvoja je pomemben del na poti do otrokovega uspeha v šoli. Starši si bodo pregled nad otrokovim napredovanjem lahko še izboljšali ob redni udeležbi na roditeljskih sestankih in pogovornih urah.

Pisne in ustne informacije o učnem uspehu učenca in druga obvestila bodo posredovana staršem skozi vse šolsko leto.
Svoje želje in pripombe o življenju in delu šole lahko tudi vi, starši, sproti sporočate prek delegatov v Svetu staršev in Svetu zavoda ter preko elektronske pošte.

Roditeljski sestanki

Vsebine bodo namenjene:
− predstavitvi Letnega delovnega načrta in možnosti sodelovanja pri nastajanju,
− izboljšanju učnih navad učencem,
− vpisu v srednjo šolo,
− izbirnim predmetom,
− šoli v naravi,
− NPZ-ju,
− evalvaciji opravljenega dela ob koncu ocenjevalnih obdobij,
− medvrstniškemu nasilju,
− preventivnim aktivnostim,
− predstavitvi dela z nadarjenimi učenci, z učenci s posebnimi potrebami,
− predstavitvi pravilnikov in hišnega reda,
− predstavitvi Razvojnega načrta šole in Vzgojnega načrta šole,
− predstavitvi celoletnega dela šole in
− aktualnim učno-vzgojnim vsebinam.

V šolskem letu bodo organizirani vsaj trije roditeljski sestanki, lahko pa po potrebi tudi več. Svoje želje in pobude za tematske roditeljske sestanke lahko posredujete razrednikom ali šolski pedagoginji.

Roditeljski sestanki – MIKLAVŽ

1. roditeljski sestanek: od 1. do 3. razreda, 7. 9. 2020, ob 17.00
1. roditeljski sestanek: od 4. do 6. razreda, 9. 9. 2020, ob 17.00
1. roditeljski sestanek: od 7. do 9. razreda, 10. 9. 2020, ob 17.00

2. roditeljski sestanek: za 3. razrede, 5. 10. 2020, ob 17.00
2. roditeljski sestanek: za 4. (c, d) razreda, 7. 10. 2020, ob 17.00

2.roditeljski sestanek: od 1. do 2. razreda, 1. 2. 2021, ob 17.00
2. roditeljski sestanek: od 4. (a, b) do 6. razreda, 3. 2. 2021, ob 17.00
2. roditeljski sestanek: od 7. do 8. razreda, 2. 2. 2021, ob 17.00
2. roditeljski sestanek: za 9. razred, 5. 1. 2021, ob 17.00

3. roditeljski sestanek: za 3. razrede, 1.2. 2021, ob 17.00
3. roditeljski sestanek: za 4.c in 4.d, 3. 2. 2021, ob 17.00
3. roditeljski sestanek: za 4. (c, d) razrede, 3.2. 2021, ob 17.00

3. roditeljski sestanek: za 5. razred, 10. 5. 2021, ob 17.00
3. roditeljski sestanek: od 17. 5. do 24. 5. 2021 se bodo odvijali tretji roditeljski sestanki z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.

4. roditeljski sestanek: za 3.razrede od 17. 5. do 24. 5. 2021 se bo odvijal z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.
4. roditeljski sestanek: za 4.razrede ( c, d) od 17. 5. do 24. 5. 2021 se bo odvijal z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.

 

Roditeljski sestanki – DOBROVCE

1. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 7. 9. 2020, ob 17.00

2. roditeljski sestanek za 3.a: 5. 10. 2020, ob 17.00
2. roditeljski sestanek: od 1. do 5. razreda, 1. 2. 2021, ob 17.00

3.roditeljski sestanek za 3.a: 1. 2. 2021, ob 17.00
3 roditeljski sestanek: 10. 5. 2021 – 5. razred, ob 17.00

4. roditeljski sestanek: od 17. 5. do 24. 5. 2021 se bodo odvijali tretji roditeljski sestanki z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.

4.roditeljski sestanek za 3.a: od 17. 5. do 24.5.2021 se bo odvijal četrti roditeljski sestanek z evalvacijo in nastopom učencev – Oddelek se predstavi, datum določijo razredniki.