Na prvi junijski dan smo popoldne izvedli kino in delavnice za nadarjene. Ogledali smo si film Vloga za Emo. Film govori o življenju sodobnih najstnikov, ki se soočajo s težavami v šoli, s starši, z ljubezenskih hrepenenjem in odtujenostjo, ki vodi k pomanjkanju vrednot. Približa nam vsakdan srednješolcev, ponuja vpogled v ljubezensko življenje, težave in odraščanje današnje mladine.

V bistvu je sporočilo filma še toliko močnejše – živi na polno – v tem trenutku in zdaj, ob tem pa živi svoje sanje. Ravno s tem filmom želimo mladim sporočiti, da ne smejo obupati, da se morajo znati pobrati, ko jim ne gre vse po načrtih, da morajo nenehno sanjati in si postavljati nove sanje in cilje. Da morajo najti pravo komunikacijo s starši, da morajo pozitivno vplivati na svet, se naučiti še veliko vrednot, kot so: prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, postavljanje ciljev, sodelovanje, prijateljstvo, komunikacija.

Po ogledu filma so učenci, s pomočjo vprašanj na listu, razvijali kritično mnenje in argumentirali svoje odgovore. Poskušali so se vživeti v Emino vlogo in razmišljali, kaj bi v enakem primeru storili sami.

Učiteljici Bojana Pauman in Barbara Ajdinović