V letu 2020/ 2021 je bila naša šola uspešna na razpisu programa Erasmus+ KA1 (Mobilnost šolskega osebja) s projektom Learning is Life. Projekt načrtuje 5  mobilnosti učiteljev z udeležbo na strukturiranih tečajih. Ena od glavnih prioritet in ciljev naše šole je sodelovanje v mednarodnih projektih Erasmus+, saj nam je dosedanje sodelovanje že dokazalo, da ti projekti doprinašajo k dolgoročnemu razvoju in posodobitvi šole. Družba, v kateri živimo, doživlja velike spremembe v zadnjih letih in učitelji smo vsakodnevno soočeni z zavedanjem, da današnje generacije otrok spoznavajo in doživljajo svet na drugačen način, kar pomeni, da se tudi učijo na drugačen način. Zaradi prilagajanja njihovemu načinu, se mora spremeniti tudi način poučevanja. Zato je potrebno skrbeti za strokovno napredovanje učiteljev. Učitelji čutimo potrebo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju v evropskem okolju, s poudarkom na nadgrajevanju strokovno-pedagoških in jezikovnih kompetenc.

Cilj naše šole v okviru evropskih mobilnosti in sodelovanja so učitelji, ki rastejo

strokovno in osebnostno, saj motivirani, samozavestni in samoiniciativni učitelji največ pripomorejo k kvalitetnemu delovanju v šoli in zunaj nje.

V mesecu avgustu 2021 smo se učiteljice udeležile 5-dnevnega strukturiranega tečaja Intensive English course v Firencah v Italiji v organizaciji Europass Teacher Academy. Učiteljice smo bile navdušene nad celostnim doživetjem. Erasmus+ bogati življenja, širi obzorja.

 Z evalvacijo mobilnosti smo ugotovile naslednje učne izide:

 • profesionalni in osebnostni razvoj;
 • pridobivanje novih pedagoških znanj, metod, pristopov;
 • ozaveščanje pridobljenih znanj, veščin, metod, pristopov poučevanja in implementacija v vsakodnevno delo;
 • večanje kakovosti poučevanja z namenom boljših učnih izidov za učence;
 • pridobivanje učnih materialov;
 • širše razumevanje pedagoških praks in sistemov izobraževanja in izboljšanje odnosa do poučevanja;
 • pridobivanje in krepitev organizacijskih veščin;
 • širjenje strokovne mreže in nova poznanstva v evropskem okvirju;
 • izboljšanje družbenih in kulturnih kompetenc;
 • izboljšanje znanja angleškega jezika;
 • izboljšanje znanja o predmetnem področju;
 • izboljšanje osebne samozavesti in zadovoljstva z zaposlitvijo.

Diseminacija projekta poteka na več ravneh: objava na spletni strani šole, sprotno javljanje z mobilnosti, objave na družabnem omrežju Facebook, predstavitev na oglasni deski pri glavnem vhodu v šolo, predstavitev na pedagoški konferenci, članek v občinskem časopisu Naši izviri in še.

 

UTRINKE SI LAHKO POGLEDATE V PREDSTAVITVI.