EVROPA V ŠOLI, 1.–9. r. priznanja (tudi na državni ravni)

 

Že vrsto let zapored učenci naše šole sodelujejo na natečaju Evropa v šoli, katerega temeljni cilji so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v ožjem in širšem okolju želijo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti – na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju, mladi pa lahko ustvarijo tudi svojo spletno stran.

In tako so učenci od 1. do 9. razreda bodisi likovno bodisi literarno ustvarjali na razpisano temo VZGOJA ZA MIR, saj organizatorji natečaja pravijo, da šola lahko pomembno pripomore k uresničevanju miroljubne in pravične družbe. Citiram: Šola kot glavni prostor prejemanja informacij in znanja o zunanjem svetu naj učenkam in učencem nudi možnost premišljevanja o vojni. Vzgoja za mir bi morala biti eden od osnovnih principov poučevanja ne le o sami vojni, temveč tudi o spremljevalnih pojavih, kot so nacionalizem, rasizem, mizoginija, militarizacija družbe, vse vrste nasilja. Šola mora postati prostor dialoga, učiteljice in učitelji pa se zavedati svoje avtoritete ter delovati proti zlorabi vojne, jo tematizirati in dekonstruirati, se odreči ponižujočim načinom kaznovanja (zasmehovanje, spodbujanje ovajanja, kolektivno kaznovanje (prepovedano tudi po mednarodnem pravu!) in druge oblike kaznovanja). Učiteljice in učitelji naj delujejo z ničelno toleranco do nasilja, kar pomeni predvsem, da učenkam in učencem pomagajo osvojiti protokole in miselnost za miroljubno in

sporazumno razreševanje sporov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju.

(Publikacija Evropa v šoli 2022/23, str. 12)

Med 10.128 sodelujočimi otroki vrtcev, učencev in dijaki so na regijski ravni prejeli priznanja za sodelovanje tudi naši učenci: Lia Bunderla Gomboc, Klara Kunčnik, Gael Berisha Vauhnik in Sumeja Gačič (vsi iz 1. c – likovno področje, mentorica Asja Ertl); na literarnem področju pa: Klara Bačun (6. c), Ela Hočevar (6. c), Brina Šprem (6. c), Paulina Vezjak (7. c), Nik Aleksander Pučko (8. a) in Jan Auguštin (9. b).

Nick Kurnik iz 1. c (likovno področje, mentorica Asja Ertl), Maj Kolar (6. c), Julija Voršič (6. c) in Nick Krstić (9. a) – vsi trije za literarno področje – pa so prejeli priznanja na DRŽAVNI RAVNI.

Koordinatorica natečaja, ki nas mentorje vsa leta vztrajno in uspešno spodbuja k sodelovanju, je mag. Andreja Rinc Urošević.

 

Vsem učencem iskrene čestitke ob dosežku.

 

Prispevek pripravila: dr. Ana Koritnik,

mentorica učencem literarnih prispevkov

 

 
 
 

#To sem jaz

 

Eladina

 

365 dni telovadimo vsi

 

Eduroam

 

Prijava za urednike spletne strani

AAI Prijava

 
 
 
Dostopnost