V šolskem letu 2022/2023 Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami razpisujeta 37. državni festival Turizmu pomaga lastna glava.

Letošnja tema festivala je ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM, saj sta šport in rekreacija pomemben segment turističnega sektorja. Učenci 7. razredov so izdelali turistično nalogo BOŽIČNI TEK PO MIKLAVŽU, prav tako pa bodo svoj izdelek predstavili 22.3.2023 na turistični tržnici v Mercator Maribor.

Želimo si, da bi se projekt v tem letu realiziral.

 

Projektno nalogo si lahko ogledate na spodnji povezavi.

BOŽIČNI TEK

Mentorici Jasmina Karakaš in Janja Draškovič