V skladu s 2. odstavkom, 3. člena Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami v občni Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 27/2019), Občina Miklavž na Dravskem polju v zimskih mesecih, to je v decembru, januarju, februarju in marcu, doplačuje stroške javnega prevoza ob nakupu vozovnic učencem od 2. do 9. razreda, ki:

  • obiskujejo osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju znotraj svojega šolskega okoliša,
  • je učenčevo stalno bivališče v Občini Miklavž na Dravskem polju.
  • so oddaljeni od matične šole, to je šole v šolskem okolišu stalnega prebivališča, dva in več kilometra. Oddaljenost se preverja na Najdi.si, najkrajša pešpot.

Arriva Štajerska na naslovu Mlinska ulica 28,

2000 Maribor (nasproti avtobusne postaje)

Delovni čas, od ponedeljka do petka – 06.00 – 18.00

Subvencija bo obračunana že ob nakupu vozovnice.

Za učence, ki se vozijo iz Dravskega Dvora in že imajo šolsko vozovnico ni sprememb.