VPIS V 1. RAZRED OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

 

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Šola si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V mesecu februarju 2023 bomo v 1. razred za šolsko leto 2023/24 vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2017 in 31. 12. 2017 (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2016 in imajo odloženo šolanje).

Vpis se izvede v šolski svetovalni službi v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. V začetku meseca februarja boste na domači naslov (stalno ali začasno prebivališče) prejeli vabilo za vpis v prvi razred in vse potrebne obrazce za vpis na OŠ Miklavž na Dravskem polju.

Če imate namen otroka vpisati na šolo izven kraja bivanja ali če načrtujete preselitev, vas prosimo, da o svoji nameri obvestite obe šoli.

 

Obveščamo vas, da bo vpis v 1. razred  OŠ Miklavž na Dravskem polju za šolsko leto 2023/24 potekal od 22. 2. do 24. 2. 2023 v šolski svetovalni službi OŠ Miklavž na Dravskem polju, v naslednjih dneh:

sreda, 22. 2. 2023 med 8.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00,

 – četrtek, 23. 2. 2023 med 8.00 – 12.00 in 16.00 – 18.00,

 – petek, 24. 2. 2023 med 8.00 – 12.00.

 

Povezava za rezervacijo termina vpisa prvošolcev:

https://calendly.com/vesna-jelen-godunc/vpis-prvosolcev 

V sredo in četrtek bodo v popoldanskem času potekale delavnice za otroke, zato prosimo, da na vpis pridete z otrokom.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Dodatne informacije lahko prejmete po telefonu (02/629 02 45) ali preko elektronske pošte: .

 
 
 

#To sem jaz

 

Eladina

 

365 dni telovadimo vsi

 

Eduroam

 

Prijava za urednike spletne strani

AAI Prijava

 
 
 
Dostopnost