Dne, 10.5.2022, je za devetošolce potekal interdesciplinarni dan – projekt Z glavo na zabavo.

Z GLAVO NA ZABAVO 2022c