UČBENIŠKI SKLAD – OBVESTILO STARŠEM

 

Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju omogoča učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred.

Za prvi, drugi in tretji razred učno gradivo ( delovni zvezki in učbeniki ) v celoti  brezplačno zagotovi šola.

Za učence od četrtega do devetega razreda šola brezplačno zagotovi učbenike iz učbeniškega sklada. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti v šolski učbeniški sklad. V primeru, če bo kakšen učbenik poškodovan, uničen, ali ga ne bodo vrnili, bodo morali učenci ob koncu šolskega leta poravnati odškodnino, izračunano po 12. čl. Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Delovne zvezke in druga gradiva morate kupiti sami. Na spletni strani šole bo objavljen seznam učbenikov, ki si ji bodo učenci izposodili in delovnih zvezkov, ki jih boste kupili. Prav tako bodo na spletni strani šole objavljene elektronske povezave do naročilnic knjigarn za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Sami se odločite, ali boste delovne zvezke in šolske potrebščine kupili pri njih, ali izbrali katerokoli drugo založbo in trgovino.

Učno gradivo za prvi, drugi in tretji razred, bodo učiteljice prevzele prvi šolski dan, ostali učenci bodo prejeli učbenike v prvem tednu pouka.

Upravljalec učbeniškega sklada:

Metka Lovišček

 

 
 
 

#To sem jaz

 

Eladina

 

365 dni telovadimo vsi

 

Eduroam

 

Prijava za urednike spletne strani

AAI Prijava

 
 
 
Dostopnost