Učenci od 6. do 9. razreda naše šole se že leta zapored udeležujejo tekmovanja iz pisanja novinarskega prispevka (oz. nastajajo že kar konkretni strokovni prispevki/članki) na temo ohranjanja narave in varovanja okolja za priznanje ZELENO PERO. Tudi letošnje tekmovanje je organiziralo Društvo Planet Zemlja, in sicer v sodelovanju s Slovenskim meteorološkim društvom, zato je bila tema letošnjega tekmovanja VREME KOT PRILOŽNOST IN NEVARNOST.
Organizatorji tekmovanja so želeli, da mladi razmišljajo o podnebnih spremembah, vremenu kot priložnosti in nevarnosti.
Tudi v Sloveniji se je namreč podnebje v zadnjih treh desetletjih že močno spremenilo, projekcije pa kažejo, da se bodo te spremembe v prihodnjih desetletjih še stopnjevale. Največji vplivi, s katerimi se že in se bomo morali soočati v Sloveniji tudi v prihodnosti, so povečana toplotna obremenitev, spremenjen padavinski režim, ki bo povečal tveganje za oba hidrološka ekstrema (suše in poplave) ter intenzivnejša neurja. Te spremembe že povzročajo znatno škodo, zaradi stopnjevanja sprememb pa lahko pričakujemo, da bodo vplivi podnebnih sprememb lahko še dodatno ogrozili zdravje ali celo življenja ljudi, njihovo premoženje ter poslabšali stanje okolja.
Zato je prilagajanje na spremenjeno podnebje nujno. Z ustreznimi ukrepi lahko močno omilimo posledice ali spremembe podnebja celo izkoristimo.
Društvo je na ta način želelo z letošnjo temo Zelenega peresa spodbujati mlade k razmišljanju o tej problematiki in naši učenci so bili izbrani temi uspešno kos.
Tako so se na državno tekmovanje uvrstili vsi trije sodelujoči učenci: Nik Aleksander Pučko (7. a), Neža Gračner, 8. c, in Mateja Petek, 8. c, ter osvojili srebrno priznanje.
Na tem mestu gre omeniti, da zlato priznanje v posamezni kategoriji prejme le en tekmovalec, z najvišjo oceno, in da se je Neži za las izmuznilo – kot druga najboljša v njeni kategoriji je bila le za 1 samcat odstotek za prvouvrščeno.

Vsem sodelujočim učencem čestitamo za izjemen dosežek!

Mentorica: dr. Ana Koritnik