1. 01.in 02.05.2022 PRAZNIK – PRAZNIK DELA
2. torek 03.05.2022 pogovorne ure, Dobrovce in Miklavž (razen 3. razedi), ob 16.30 1., 2., 4., 5.
3. sreda 04.05.2022 pogovorne ure,  Miklavž, ob 16.30 6. do 9. r.
4. sreda 04.05.2022 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.                                                                    Učenci 7. r. ostanejo doma, izvedba TD Eko dan (29.01.2022). Učenci 8. r. ostanejo doma, izvedba KD Kulturna dediščina Ljubljane (10.09.2021)                                                                                                        Po NPZ – 1/2 ŠD 6 Športne igre                                                                         Po NPZ – 1/2 ŠD 9 Športne igre
5. četrtek 05.05.2022 KD rastem s knjigo 7.c
6. petek 06.05.2022 NPZ iz matematike za 6. in 9. r.                                                                         Učenci 7. r. ostanejo doma, izvedba ŠD Eko dan (30.01.2022).  Ljubljane (10.09.2021)                                                                                                          Po NPZ – 1/2 ŠD 6 Športne igre                                                                        Po NPZ – 1/2 ŠD 9 Športne igre
7. petek 06.05.2022 EST – English Student Theatre: Figarova svatba, ob 18.00 (II. gimnazija) nadarjeni, 8., 9. r
8. petek 06.05.2022 šolsko tekmovanje Logična pošast 2.r – 6.r
9. torek 10.05.2022 Roditeljski sestanek;pogovorna ura 3. razredi
10. torek 10.05.2022 NPZ iz tretjega predmeta – angleščina za 9. r                                                  NPZ iz tujega jezika – angleščine za 6. r                                                          Po NPZ – ID 9, Z glavo na zabavo.
11. sreda 11.05.2022 ID Lutkovni abonma: predstava Drobtine iz mišje doline 3.c
12. sreda 11.05.2022 PEDAGOŠKA KONFERENCA, ob 16.15
13. četrtek 12.05.2022 sprejem mladih članov v Rdeči križ – ob 10.00 – matična šola; ob 11.00 – podružnica 2. r
14. četrtek 12.05.2022 ND, Botanični vrt Pivola 6. r
15. četrtek 12.05.2022 TD – Izdelava električnega kroga 4.a, b, c
16. 12.05.2022 začetek razrednih izpitov (koledar je priloga)
17. poned. 16.05.2022 Mednarodna raziskava ICCS (9.10 do 10.10) 8. a, 8. b
18. sreda 18.05.2022 Davčno opismenjevanje mladih nadarjeni 8. in 9. r.
19. sreda 18.05.2022 ŠD – Orientacijski pohod – Pohorje 4.a, b, c
20. petek 20.05.2022 Zaključna ekskurzija 3. r
21. sobota 21.05.2022 državno tekmovanje Logična pošast 2.r – 6.r
22. nedelja 22.05.2022 SEJEM ALTERMED CELJE
23. torek 24.05.2022 Svet staršev, ob 17.00
24. sreda 25.05.2022 sestanek staršev bodočih prvošolcev, ob 17.00
25. četrtek 26.05.2022 mesto Ljubljana – slovenska prestolnica nadarjeni, 7. do 9. r
26. petek 27.05.2022 prihod partnerjev iz projekta Erasmus
27. sobota 28.05.2022 Enodnevna ekskurzija učencev NIP in IP, 4. do 9. razred na Dunaj 4.r – 9. r
28. poned. 30.05.2022 Novo mesto – mesto situl in Krka nadarjeni, 5. in 6.r.
29. torek 31.05.2022 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.                                                                                                            Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.                                                Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r.                                                                                                       Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r na RIC.