V torek, 29. 3. 2022, imajo učenci 9.r tehniški dan, kjer se bodo svoje znanje pregledno ponovili in ga nadgradili na temo ENERGIJA. Tema bo osvetljena z zornega kota kemije, biologije, fizike, tehnike in zgodovine, kar bo dodatno poglobilo njihovo znanje.

Aktiv naravoslovja