Za šolsko leto 2022/2023 lahko učenci izbrirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: