Leta 2002 je stekla kampanja ozaveščanja o raku v otroštvu in mladosti (International Childhood Cancer Day – ICCD), s katero je bil 15. februar razglašen za mednarodni dan otroškega raka. Namenjena je predvsem ozaveščanju in spodbujanju pri razumevanju težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času zdravljenja ter po zdravljenju. Več o tem tukaj.