Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se, od 17.01.2022 do vključno 21.01.2022, izvaja za 9. a, 9. b in 9.c razred,  izobraževanje na daljavo (zaradi naglega širjenja virusa).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh, preko svojih razrednikov.

 

Ravnateljica zavoda:

Dušanka Mihalič Mali, l. r.

V Miklavžu na Dravskem polju, dne 13.01.2022