Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se, od 13.01.2022 do vključno 17.01.2022,  za 9. b razred in male učne skupine, izvaja izobraževanje na daljavo (zaradi odrejene karantene).

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh, preko svojih razrrednikov.

Ravnateljica zavoda:

Dušanka Mihalič Mali, l. r.

V Miklavžu na Dravskem polju, dne 13.01.2022