Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se, od 10.01.2022 do vključno 14.01.2022,  za 5. c in 6.a razred izvaja izobraževanje na daljavo (zaradi odrejene karantene).

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 10 delovnih dni).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh, preko svojih razrednikov. 

 Ravnateljica zavoda:

 Dušanka Mihalič Mali

 

V Miklavžu na Dravskem polju, dne 07.01.2022