Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 06.01.2022 do vključno 13.01.2022  izvaja za 2. a razred,  izobraževanje na daljavo (zaradi odrejene karantene).

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh preko svojih razrednikov.

 

se od 06.01.2022 do vključno 13.01.2022 za 2.a razred izvaja izobraževanje na daljavo (zaradi odrejene karantene).

 

Ravnateljica zavoda:

Dušanka Mihalič Mali

V Miklavžu na Dravskem polju, dne 05.01.2022