Če učenec ima PCT oziroma opravi samotestiranje  in pride v šolo, mora biti vse ure tistega dne pri pouku in ne samo eno uro, ko npr. piše test. Enako velja za celotno obdobje veljavnosti negativnega izvida testa. Sicer je potrebno opravičilo staršev. Šola ugotovi, ali gre za opravičeno odsotnost in pri tem upošteva, da  v času veljavnosti negativnega testa učenec izpolnjuje pogoj PCT in bi torej moral in lahko bil pri pouku v razredu do izteka veljavnosti testa oziroma do naslednjega testiranja.

Ponazoritev je razvidna iz priloge: Ponazoritev.pdf

 

Lep pozdrav!

Boris Zupančič

Vodja sektorja za osnovno šolstvo

Datum: 3. 12. 2021