Spoštovani starši.

Glede na številne pomisleke glede nošenja mask in samotestiranja v šoli vam sporočamo, da vas razumemo, da pa kot javni zavod moramo upoštevati okrožnice MIZŠ in odloke vlade RS.
Ravnatelji so na današnjem sestanku predlagali spremembe odloka in upamo, da bodo upoštevane.
Jutri bo potekala izredna seja Sveta staršev in o vseh aktualnostih boste obveščeni preko predstavnikov staršev vašega razreda.
Zagotavljamo vam, da v šoli skrbimo za varno in spodbudno učno okolje za vse učence in prosimo, da nam pri tem pomagate in zaupate.

Dušanka Mihalič Mali, ravnateljica zavoda