V letošnjem letu so mladi ustvarjali poezijo na temo:

BESEDA JE BESEDA IN VEČBESEDA

(Kovič, Sonet iz zbirke Ogenjvoda)

To so majhne pesmi

iz besed, ki niso višje od grma,

ne širše od potoka.

Neopazne sedajo na dlani

in prisluškujejo vetru, dežju in oblakom.

(Prirejeno po Kajetanu Koviču, Improvizacija št. 5)

 

S Kovičevimi verzi so bili učenci nagovorjeni, da v pesmih ustvarjajo poezijo, tako da iščejo bogate slovenske besede in jih na igriv način spletajo v ustvarjalne pesniške podobe. Želelo se jih je spodbuditi k ustvarjalnemu razmišljanju o bogastvu materinščine, slovenskem jeziku, svoji pripadnosti slovenskemu narodu. Letošnja širša tematika se je zrcalila predvsem skozi raznoliko ustvarjalno besedno igro. V pesemskem besedilu so učenci upodabljali svoja doživljanja in razmišljanja o sebi, soljudeh,  državi, ljubezni, zaljubljenosti, sreči, ciljih življenja …

Z besedami se je poigravala tudi Neža Gračner iz 8. c. Njena pesem je prepričala ocenjevalno komisijo in je nagrajena. Neža je poleg priznanja prejela dvojezično slikanico treh pravljic, za kar ji iskreno čestitamo.

 

Mentorica: dr. Ana Koritnik