V sredo, 20. 10. 2021 bodo imeli učenci 7. razredov kulturni dan, v okviru katerega si bodo ogledali mladinsko gledališko predstavo Elvis Škorc, genialni štor v SNG Maribor.

V šolo pridejo ob 8.20 in gredo v svoje učilnice, kjer se bodo z razredniki pogovorili o bontonu v gledališču in o predstavi, ki si jo bodo ogledali. Po malici sledi vožnja v Maribor in ogled predstave. Dejavnost se zaključi ob 12.55.

Vsak učenec ima s seboj 7,00 eurov za vstopnino v gledališče.

Organizatorka:

Metka Lovišček