Učenci so v interesne dejavnosti vključeni prostovoljno. Število razpoložljivih ur je 2204.

 

Interesne dejavnosti – po realizaciji

NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO
Košarka, dečki 6. ̶ 9. r. Miro Kalezič 6. ̶ 9. r. Ponedeljek, 13.50 ̶ 15.30 70
Mladi planinci 5.–9. r. Leonida Gavez Šerbinek 5.–9. r. Po dogovoru 30
Zgodovinski krožek Leonida Gavez Šerbinek 6. ̶ 9. r.  Po dogovoru 30
Vrstniška mediacija Zdenka Roškarič Duh 8. r. Po dogovoru 25
Vrstniška mediacija Vesna Jelen Godunc 9. r. Po dogovoru 25
Erasmus+ Špela Mesarič 6. ̶ 9. r. Po dogovoru 30
Mladi planinci 1.–4. r. Helena Jus Silič 1.–4. r. Po dogovoru ob sobotah ali nedeljah 30
Od ideje do izdelka Darja Majhenič 2.r Ponedeljek,13.00 ̶ 13.45 35
Vesela šola Darja Nerat 3.-5. r. (Dobrovce) Po dogovoru 15
Biološki krožek Marjetka Breznik 8., 9. r. Po dogovoru 10
Kresnička Marjetka Breznik 6.,7. r. Po dogovoru 10
Recitacijski krožek Alenka Primec 2. ̶ 5. r. Po dogovoru 10
Miklavška kuhalnica Leandra Mernik 5. ̶ 8. r. Po dogovoru 20
Kemijski krožek Leandra Mernik 8., 9. r. torek, 7.30 ̶ 8.15 30
Odbojka Andreja Kolander 6. ̶ 9. r. Petek, 7.30–8.15 35
Čebelarski krožek

Tomaž Kranjc

Ksenja Detiček

1.r – 6.r Po dogovoru 35
Košarka 3 in 4 Rok Ozmec 3., 4., 5.  r. Po dogovoru 60
Matematični krožek Nevenka Gselman 6.–9. r. Februar ̶ april 30
Logika Lilijana Zdunič 6.–9. r. September ̶ november 30
Geografski krožek Janja Draškovič 6.–9. r. Po dogovoru 20
Zdrava šola Katja Zobec 6. ̶ 9. r. Po dogovoru 20
Ura spomina Leonida Gavez Šerbinek 7. ̶ 9. r. Po dogovoru 15
Učimo se učiti Andreja Rinc Urošević, Katarina Germšek, Asja Ertl, Zdenka Roškarič Duh, Bojana Pauman, Vesna Jelen Godunc 3.–8. r. Po dogovoru 90
Bralni svet Dušanka Kopše podružnica Ponedeljek, 13.00-13.45 35
OPZ 1 Nuša Vajs 1. r.,2.r. Torek, 14.00–14.45 35

OPZ 2

OPZD1( Dobrovce)

OPZD2 ( DOBROVCE)

Nuša Vajs

Nuša Vajs

Nuša Vajs

3.r.,4. r.

1..r, 2. r.

3., 4., 5. r.

sreda, 14.00-14.45

Ponedeljek,13.00-13.45

Ponedeljek, 13.55-14.40

35

35

35

MPZ Nuša Vajs 5.–9. r.

Ponedeljek ( 9. r.), 7.30–8.15

Torek (6. r ), 7.30–8.15

Sreda ( 7.r.),7.30-8.15

Četrtek (5. r.), 7.30–8.15

Petek (8.r ) 7.30–8.16

 

 

140

Pravljični krožek Petra Krašna

1.r

2.r

Sreda 7.20-8.05

Ponedeljek 7.20-8.05

20

15

 

Razširjen program (RaP) – Gibanje

UČITELJ NASLOV ID DAN URA TRAJANJE ŠTEVILO UR/TEDEN ŠT. UR/TEDEN
Gregor Adorjan

Gibanje za zdravje

(7.–9. r.)

Ponedeljek, sreda, petek 7.30 ̶ 8.15 Vse šolsko leto   3
Gregor Adorjan

Gibanje za zdravje

(4. ̶ 6. r.)

Torek, četrtek 7.30 ̶ 8.15 Vse šolsko leto   2
Gregor Adorjan Igre z žogo (1.-2.r.) Četrtek, Petek 14.40-14.25 Vse šolsko leto   2
Gregor Adorjan  Zimski športi Glede na obratovanje objektov in vremenskih razmer Glede na obratovanje objektov Zimski čas   1
Gregor Adorjan Kolesarjenje in ŠR Torek, občasno v sredo

14.00–15.30 in

15.30

Vse šolsko leto 2  
Gregor Adorjan Pohodništvo in ŠR Petek, občasno v četrtek 14.00-14.45 in 15.30 Vse šolsko leto 1  
Gregor Adorjan Skiro in ŠR Petek 14.45-15.30 V strnjeni obliki 1
Gregor Adorjan Košarka (4.–6. r.) Sreda 14.00–15.30 Vse šolsko leto 2  
Gregor Adorjan Rolanje V strnjeni obliki. (april, maj)   Pomlad   1
Marjetka Klep Igre od A do Ž (1.-3.r.) Petek 13.00–13.45 Vse šolsko leto 1  
Marjetka Klep

Gimnastika

(1.-3.r. in 4.-5.r.)

Četrtek 13.55 ̶ 15.30 Vse šolsko leto 2  
Miro Kalezič

Košarka

(6. ̶ 9.r.), RaP

Sreda 13.50 ̶ 15.30 Vse šolsko leto 2  
Ana Šoba Skupinski moderni in otroški plesi (1. ̶ 2. r.), RaP Torek 13.00–14.30 Vse šolsko leto 1,5  
Alenka Primec Pohodništvo RaP Četrtek 13.30–14.15 Vse šolsko leto (Dobrovce) 0,5  
Darja Nerat Plesne igrarije (3.̶ 5. r.), RaP Sreda 7.30 – 8.15 Vse šolsko leto (Dobrovce) 1  
Simona Žitnik

Igre nekoč in danes

(1. ̶ 3. r.), RaP

Četrtek 13.15 ̶ 14.00 Vse šolsko leto 1  
Karina Ladinek

Šolski urbani vrt

(2.̶ 4. r.), RaP

Četrtek 13.00 ̶ 13.45 Vse šolsko leto 1  
Andreja Kolander

Samooskrba

(6. ̶ 7. r.),  RaP

Sreda in četrtek 13.00 ̶ 13.45 Na 14 dni oz. po dogovoru 1  
Darja Majhenič Zdravo kuham, 2.r Sreda 13.15–15.10 Vse šolsko leto 2  
SKUPAJ 19 9

 

Interesne dejavnosti – v okviru iLDN učitelja (3. steber)

ŠT. NAZIV ID MENTOR RAZRED URNIK IZVAJANJA ŠT. UR LETNO
1 Kresnička Nataša Bukovšek Kosi 4.–5. r. Po dogovoru 20